Moottorisahaus kilpailulajina

Moottorisahaus kilpailulajina

1960-alkuvuosina moottorisahauskilpailut jäljittelivät hakkuumestaruuskilpailuja. Nimenomaan työmäärä oli ratkaiseva sijoituksen kannalta, sahan käyttötaito - mukaan luettuna turvallisuusasiat - oli merkityksetön tekijä.

Lajin sääntöjä muodostettaessa kaksi asiaa nousivat keskeisiksi: toisaalta työn taitamista ja moottorisahan käyttötaitoa osoittavat tehtävät ja toisaalta yleisön mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen. Lopulta viisi nämä vaatimukset täyttävää tehtävää jäivät elämään.

Itse kilpailutehtävien luonteen ja vaatimusten perusteella täsementyneiden sääntöjen lisäksi lajille ominaisia ovat tiukat turvallisuusmääräykset niin moottorisahan kuin kilpailijan muidenkin varusteiden osalta. Esimerkiksi: jokaisella kilpailijalla pitää tehtävää suorittaessaan olla mukana henkilökohtaine ensiapupakkaus.

Tehtävä 1. Puun tarkkuuskaato

Puun kaatotehtävässä tavoitteena on saada kaadettua puu tarkasti 15 metrin etäisyydelle asetettuun paaluun, jonka paikan kilpailija itse määrää.

Arvostelukohteina ovat: suoritusaika, kaatotarkkuus, kaatoloven syvyys ja avauskulma, pitopuun paksuus sekä kaatosahauksen ja kaatokolon alasahauksen välinen tasoero.

Tehtävän pistekertymä on noin 40 % koko kilpailun pistemäärästä. Tehtävän maksimipistemäärä on 660.

Tässä lajin (laserkaadon) esittelyvideo.

Tehtävä 2. Oksien karsiminen

Kilpailijan tehtävän on karsia valmistellusta rungosta noin 30 oksaa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti, ilman runkovaurioita tai oksantynkiä.

Tehtävän pistekertymä on noin 27 % koko kilpailun pistemäärästä. Tehtävän maksimipistemäärä on n. 450.

Tässä lajin esittelyvideo.

Tehtävä 3. Moottorisahan teräketjun vaihto

Kilpailijan on vaihdettava sahaan toinen teräketju ja käännettävä terälaippa kädessään 180 astetta.

Tehtävä vaatii paitsi sorminäppäryyttä myös erityistä huolellisuutta, koska sahalla pitää pystyä ilman korjauksia suorittamaan seuraava osatehtävä. Tehtävä suoritetaan paljain käsin ja käsiin mahdollisesti tulevista haavoista sakotetaan.

Tehtävän pistekertymä on noin 6 % koko kilpailun pistemäärästä. Tehtävän maksimipistemäärä on n. 130.

Tässä lajin esittelyvideo.

Tehtävä 4. Alta-päältäsahaus

Kilpailija sahaa kahdesta 35 cm läpimittaisesta tukista 3-8 cm vahvuiset kiekot aloittaen alapuolelta ja sahaten rungon puolivälissä olevaan maaliraitaan asti. Tämän jälkeen suoritetaan päältäpäin sahaus siten, että sahaukset kohtaavat tukin keskellä mahdollisimman tarkasti ja että sahaukset ovat kohtisuoraan tukin pituussuuntaan nähden.

Tehtävän pistekertymä on noin 12 % koko kilpailun pistemäärästä. Tehtävän maksimipistemäärä on n. 210.

Tässä lajin esittelyvideo

Tehtävä 5. Tarkkuuskatkaisu

Kilpailija sahaa kahdesta, levyalustan päällä olevasta 35 cm:n läpimittaisesta tukista 3-8 cm vahvuiset kiekot mahdollisimman tarkasti poikki, aluslevyä vahingoittamatta. Sahausten tulee olla myös mahdollisimman tarkasti kohtisuoraan tukin pituusakseliin nähden. Tehtävän vaikeuttamiseksi tukkien sivut on peitetty 3 cm:n vahvuisella purukerroksella.

Tehtävän pistekertymä on noin 14 % koko kilpailun pistemäärästä. Tehtävän maksimipistemäärä on n. 250.

Tässä lajin esittelyvideo.