SUMOKI lyhyesti

Lajilla on pitkä historia

 

Mittavan ja yksityiskohtaisen kuvauksen moottorisahauksen kilpailutoiminnasta antaa Raimo Keräsen toimittama "Oksat pois - Moottorisahauskilpailujen historiaa" (2004).

Kirjassa käydään läpi lajin historiaa, itse lajia sekä menneiden aikojen mestareiden henkilökuvia. Runsaat tilastoluvut ja -taulukot täydentävät meidän kaikkien tietämystä.

Mikä on SUMOKI?

 

Moottorisahauksen kilpailutoimintaa on Suomessa järjestetty pian 50 vuoden ajan. Jo aiemmin metsätyön ammattilaiset olivat mittailleet paremmuuttaan motintekokilpailuissa, kuorintapukin äärellä ja muissa runsaasti kestävyyttä ja fyysistä voimaa vaativissa lajeissa. Myös tukkilaiskisoilla on maassamme pitkä perinne.

Vuosien saatossa metsätyö koneellistui ja miestyönä tehtävä hakkuu väheni olennaisesti. Sitä mukaa myös moottorisahauksen kilpailutoiminnasta tuli yhä enemmän harrastusluontoisesti ja omalla ajalla tapahtuvaa. Samalla toiminnan talouden tukijalka alkoi pettää.

Toiminnassa aktiivisesti - itse kilpailijoiden ohella - mukana olleet tahot eli Oy Husqvarna Ab, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsämiesten säätiö, Puuliitto (nyttemmin Teollisuusliitto), Viestimedia (Koneviesti), Yksityismetsätalouden Työnantajat  sekä eräät yksityishenkilöt päättivät keväällä 2012 perustaa oikean, rekisteröidyn yhdistyksen moottorisahauksen kilpailutoiminnan järjestämiseksi ja turvaamiseksi. Sumokin säännöistä ilmenevät sen olemassaolon perusteet ja toiminnan tavoitteet.

Sumokin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut moottorisahauksen kilpailutoiminnasta ja tunnustaa yhdistyksen toimintaperiaatteet oikeiksi.

Tällä hetkellä jäsenistö koostuu edellämainittujen perustajien lisäksi nykyisistä ja entisistä aktiivikilpailjoista. Vuoden 2019 alusta myös Andreas Stihl Oy on ollut yhdistyksen jäsen.

Suomen moottorisahauskilpailijat SUMOKI ry on keväällä 2012 perustettu yhdistys. Se on rekisteröity yhdistysrekisteriin 28.5.2012.